National Career
Days

Archive 2002

Statistics

21 - 22 May 2002
Sofia - INTERPRED – WTC Sofia
2 500 visitors 37 participating employers

Participating Employers

EPIQ Electronic Assembly

Агенция за българите в чужбина

Агенция за малки и средни предприятия

Агенция за приватизация

Агенция за чуждестранни инвестиции

Булбанк АД

Българска пощенска банка

Вестник "Капитал"

Данон Сердика АД

Държавна агенция по стандартизация и метрология

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация

Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията

Институт по хидро и аеродинамика

Комисия по търговия и защита на потребетелите

КПМГ България ООД

Министерство на земеделието и горите

Министерство на икономиката

Министерство на труда и социалната политика

Национален център за информация и документация

Нестле София АД

Патентно ведомство на Република България

ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД

Свилоза АД

Сименс

Софийска вода АД

Стамбули (България) Лимитид ЕООД

ТБ "Биохим" АД

Център за енергийна ефективност в индустрията