CAREER DAYS

Annual Calendar: Career events 2018

Годишен календар:

Кариерни събития

2018

Със своя 17-годишен опит в организирането на събития, JobTiger е част от процеса по разширяването на екипите на клиентите ни, с цел постигане на високите им цели.

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА СТИГНЕТЕ ДО ВЪРХА!

w w w . J o b T i g e r . e v e n t s

Кариерни формати

j o b t i g e r . e v e n t s

Национални дни на кариерата

Дати: 13 март – 4 април 2018

Изложители: 180 – 190 компании

Очаквани посетители: 14 000 – 16 000

Целева група: Студенти и млади специалисти Сектори: Всички сектори

Място: София, Варна, Русе, Габрово Велико Търново, Свищов, Пловдив, Бургас

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Дати: 11 – 17 октомври 2018

Изложители : 100 компании

Очакван брой посетители: 1 500 – 2 000

Целева група: Млади специалисти от ICT и BPO секторите

Място: София, Пловдив, Варна

Виртуални дни на кариерата

Дати: 16 май 2018

Изложители: 40 – 50 работодатели

Очакван брой посетители: 800 – 1000

Целева група: Търсещи работа между 20 и 35 години, от страната и чужбина Сектор: Всички сектори Място: Виртуални стаи за срещи (онлайн платформа)

Дни на кариерата в УНСС

Дати: 29 ноември 2018

Изложители: 80 – 100 компании

Очакван брой посетители: 5 000

Целева група: Студенти и млади специалисти Сектори: Икономика, финанси, маркетинг,

HR и обслужване на клиенти

Място: София

Март 2018 | Национални дни на кариерата

13-14 март

19 март

21 март

26 март

28 март

29 март

НДК София

НДК Варна

НДК Русе

НДК Велико

НДК Габрово

НДК Свищов

 

 

 

Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 2018 | Национални дни на кариерата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 април

4 април

 

 

 

 

НДК Бургас

НДК Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2018 | Виртуални дни на кариерата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 май

 

 

 

 

 

Виртуални дни

 

 

 

 

 

на кариерата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври 2018 | Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 октомври

15 октомври

17 октомври

 

 

 

Дни на

Дни на

Дни на

 

 

 

кариерата:

кариерата:

кариерата:

 

 

 

София

Пловдив

Варна

 

 

 

 

 

 

 

Ноември 2018 | Дни на кариерата в УНСС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ноември

 

 

 

 

 

Дни на

 

 

 

 

 

кариерата: УНСС

 

 

 

 

 

 

Национални дни на кариерата

До б ра Ка р и ера , До бър Ж и в от

РЕГИСТРАЦИЯ >>

 

n a t i o n a l . c a r e e r d a y s . b g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национални дни на кариерата е най-мащабният кариерен форум в страната със 17-годишна история.

Дати: 13 март – 4 април 2018

Изложители: 180 – 190 компании Посетители: 14 000 – 16 000 Целева група: Студенти и млади специалисти Сектори: Всички сектори

Градове на провеждане: София, Варна, Русе, Габрово Велико Търново, Свищов, Пловдив, Бургас

Национални дни на кариерата

n a t i o n a l . c a r e e r d a y s . b g

Събитие

Дата

Специална офертаРанна регистрация

Стандартна цена

до 31.12.2017

до 31.01.2018

след 31.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София

13-14 март 2018 Стандартен щанд:

2 300

лв.

2 500

лв.

2 800

лв.

 

Топ позиция:

2 400

лв.

2 700

лв.

3 000

лв.

 

Щанд 6 кв. м.:

3 450

лв.

3 800

лв.

4 200

лв.

Варна

19 март 2018

780

лв.

850

лв.

950

лв.

Русе

21 март 2018

430 лв.

450 лв.

520 лв.

В. Търново

26 март 2018

430

лв.

450

лв.

520

лв.

Габрово

28 март 2018

430

лв.

450

лв.

520

лв.

Свищов

29 март 2018

370

лв.

390

лв.

450

лв.

Бургас

02 април 2018

370

лв.

390

лв.

450

лв.

Пловдив

04 април 2018

780

лв.

850

лв.

950

лв.

Виртуални дни на кариерата

РЕГИСТРАЦИЯ >>

v i r t u a l . c a r e e r d a y s . b g

Дати: 16 май 2018

Изложители: 40 – 50 работодатели

Очакван брой посетители: 800 – 1000

Целева група: Търсещи работа между 20 и 35 години, от страната и чужбина Сектор: Всички сектори Място: Виртуални стаи за срещи

Специална Ранно Стандартна

Позиция оферта до записване цена след 31.12.2017 до 31.03.2018 31.03.2018

 

Виртуален

550 лв.

650 лв.

750 лв.

 

щанд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуален

 

 

 

 

щанд с база

650 лв.

750 лв.

850 лв.

 

данни с

 

 

 

 

 

кандидати

 

 

 

 

Премиум

 

 

 

 

виртуален

800 лв.

900 лв.

1 000 лв.

 

щанд

 

 

 

Спестявате време и разходи

Спестявате време като не прекъсвате работния процес. Спестявате разходите за пътуване и командировка.

Вденя на форума ще можете да проведете индивидуални чат сесии с кандидатите, както и да комуникирате с посетителите на вашия кариерен кът в достъпен за всички дискусионен прозорец.

Утвърждавате имиджа си

Утвърждавате имиджа си като съвременен и иновативен работодател.

Достъп до автобиографии

Получавате достъп до автобиографии и профили на кандидати, с които да обогатите базата си данни от хора, с които можете да работите и в бъдеще.

Дни на кариерата: ИТ,

РЕГИСТРАЦИЯ >>

Комуникации и Аутсорсинг

 

i t . c a r e e r d a y s . b g

 

Дати: 11 – 17 октомври 2018

Изложители : 100 компании

Очакван брой посетители: 1 500 – 2 000

Целева група: Млади специалисти от ICT и аутсорсинг секторите Място: София, Пловдив, Варна

Изложението дава възможност на студенти, но и на опитни специалисти, които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии и комуникациите да се срещнат с компаниите - лидери в секторите и да открият своето ново работно място.

Събитие

Дата

Специална оферта Ранно записване до

Стандартна цена

до 31.12.2017

31.07.2018

 

след 31.07.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София

11 октомври 2018 Стандартен щанд:

1 100

лв.

1 200

лв.

1 300

лв.

 

Топ позиция:

1 400 лв.

1 500 лв.

1 600 лв.

Пловдив

15 октомври 2018

400

лв.

450

лв.

500

лв.

Варна

17 октомври 2018

400

лв.

450

лв.

500

лв.

Спонсорски пакети

Бронзов 3 000

лв. / Сребърен 4 000 лв. / Златен 5 000

лв.

Дни на кариерата в УНСС

РЕГИСТРАЦИЯ >>

e c o n o m y . c a r e e r d a y s . b g

 

Дати: 29 ноември 2018

Изложители: 80 – 100 компании

Очакван брой посетители: 5 000

Целева група: Студенти и млади специалисти Сектори: Икономика, финанси, маркетинг,

HR и обслужване на клиенти Място: София

Събитието цели да срещне както студенти, така и вече работещи в няколко ключови за икономиката ни сектори:

Икономика

Финанси

Маркетинг

Човешки ресурси

Обслужване на клиенти

Събитие

 

Дата

Специална оферта

Ранно записване

Стандартна цена

 

до 31.12.2017

до 31.08.2018

след 31.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София

29 ноември 2018

800 лв.

900 лв.

1 000

лв.

Спонсорски пакети

 

Бронзов 3 000 лв. / Сребърен 4 000 лв. / Златен 5 000

лв.

Нашите услуги

добавят

стойност

към вашия бизнес!

Контакти

w w w . j o b t i g e r . e v e n t s

Свържете се с нас, за да научите повече за всяко едно от събитията ни.

у л . В е с л е ц 1 3 , г р . С о ф и я 1 0 0 0

0 2 / 4 9 1 8 0 1 1 / 0 1 3 / 0 2 2 e v e n t s @ j o b t i g e r . b g w w w . c a r e e r d a y s . b g