Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Регистрация

Online заявка за участие

Моля, попълнете всички данни коректно и изчерпателно. Полетата, отбелязани със *, са задължителни!

След изпращането на заявката ще получите Проформа фактура, въз основа на която да се извърши плащането.

Фирмен щанд (посочете брой щандове)

Допълнителни опции

Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 1
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 2
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 3
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 4
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 5
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 6
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 7
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 8
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 9
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 10
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 11
Sensata Technologies Bulgaria
Щанд: 12
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 13
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 14
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 15
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 16
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 17
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 18
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 19
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 20
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 21
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 22
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 23
Астреа Рикрутмънт ЕООД
Щанд: 24
ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП ЛИМИТИД (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
Щанд: 25
ЕЙ АЙ ДЖИ ЮРЪП ЛИМИТИД (КЛОН БЪЛГАРИЯ) КЧТ
Щанд: 26
Societe Generale Expressbank
Щанд: 27
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 28
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 29
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 30
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 31
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 32
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 33
Concentrix Services Bulgaria EOOD
Щанд: 34
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 35
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 36
METRO Cash&Carry
Щанд: 37
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 38
JobTiger Recruitment
Щанд: 39
60K
Щанд: 40
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 41
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 42
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 43
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 44
"Теленор България "ЕАД
Щанд: 45
Cargill
Щанд: 46
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 47
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 48
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 49
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 50
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 51
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 52
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 53
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 54
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 55
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 56
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 57
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 58
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 59
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 60
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 61
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 62
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 63
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 64
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 65
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 66
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 67
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 68
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 69
JobTiger Recruitment
Щанд: 70
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 71
Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД
Щанд: 72
Бритиш Американ Табако Трейдинг ЕООД
Щанд: 73
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 74
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 75
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 76
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 77
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 78
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 79
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 80
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 81
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 82
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 83
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 84
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 85
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 86
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 87
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 88
Свободен
Щанда е свободен, кликнете на него за да го запазите
Щанд: 89