Национални дни
на кариерата

Архив 2020

Национални дни на кариерата 2020

През 2020 година заради епидемията от COVID-19, имаше огромен риск най-старият и мащабен кариерен форум у нас да бъде просто отменен и младите специалисти и студенти да не получат традиционния вече шанс да открият своята нова работа или стаж. Въпреки всичко, на 24, 25 и 26 март се проведе 19-ото поредно издание на „Национални дни накариерата“. В тях участваха 110 водещи фирми от цялата страна и 5217 кандидати за обявените от работодателите свободни позиции. Интересът към събитието беше повече от голям, като се има предвид, че за първи път то се случи в условията на извънредно положение и в нов формат – изцяло виртуално.

Статистика

24 март 2020
Online - на national.careerdays.bg
2004 online посетители 37 фирми участници
25 март 2020
Online - на national.careerdays.bg
1738 online посетители 46 фирми участници
26 март 2020
Online - на national.careerdays.bg
1475 online посетители 32 фирми участници

Фирми участници

AIG

Еаsy Asset Management