Национални дни
на кариерата

Архив 2014

Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот 2014

Статистика

18 - 19 март 2014
София - Национален дворец на културата, ет. 5
6 500 посетители 112 фирми участници
25 Март 2014
Варна - Галерия „Графит“
2 500 посетители 33 фирми участници
27 март 2014
Велико Търново - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
2 000 посетители 26 фирми участници
1 април 2014
Русе - Русенски университет „Ангел Кънчев”
1 700 посетители 26 фирми участници
3 април 2014
Свищов - Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
1 500 посетители 24 фирми участници
8 април 2014
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
1 600 посетители 51 фирми участници
10 април 2014
Бургас - Бургаски свободен университет
800 посетители 26 фирми участници

Фирми участници

Southwestern Advantage

TeleTrade

Национална мрежа информационни бюра "Достоен труд" към КТ ПОДКРЕПА

Свилоза Ярн ЕООД

Студентски стажове в държавната администрация

Фондация "Кампания А21"