Национални дни
на кариерата

Архив 2013

Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот 2013

Статистика

12 - 13 март 2013
София - Национален дворец на културата, ет. 5
9 000 посетители 106 фирми участници
18 март 2013
Варна - Фестивален и конгресен център
2 000 посетители 33 фирми участници
20 март 2013
Велико Търново - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
1 000 посетители 17 фирми участници
25 март 2013
Русе - Русенски университет „Ангел Кънчев”
1 100 посетители 20 фирми участници
27 март 2013
Свищов - Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
1 500 посетители 16 фирми участници
1 април 2013
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
1 100 посетители 44 фирми участници
3 април 2013
Бургас - Бургаски свободен университет
800 посетители 18 фирми участници

Фирми участници

"ЕВРИ България" ООД

AIESEC Бургас

EU Careers

Eurotronics EOOD

Southwestern Advantage

TeleTrade

Национална мрежа информационни бюра "Достоен труд" към КТ ПОДКРЕПА

Студентски стажове в държавната администрация

Университетски кариерни центрове

Фондация "Кампания А21"

Ърнст и Янг България ЕООД