Национални дни
на кариерата

Архив 2012

Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот 2012

Статистика

13 - 14 март 2012
София - „Арена Армеец София”, Тренировъчна зала
9 000 посетители 103 фирми участници
19 март 2012
Варна - Фестивален и конгресен център
2 800 посетители 36 фирми участници
21 март 2012
Велико Търново - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
900 посетители 19 фирми участници
26 март 2012
Русе - Русенски университет „Ангел Кънчев”
1 000 посетители 22 фирми участници
28 март 2012
Свищов - Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
1 600 посетители 26 фирми участници
2 април 2012
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
1 100 посетители 36 фирми участници
4 април 2012
Бургас - Бургаски свободен университет
1000 посетители 16 фирми участници

Фирми участници

"Фелдбахер Фрут Партнърс България" ЕООД

AIESEC Бургас

AIESEC Свищов

Southwestern Sales and Business Management Program

Teletrade

Алианц България Холдинг АД - Свищов

Българска асоциация на земеделските производители в България

Винпром – Свищов АД

Дирекция "Бюро по труда" град Велико Търново

Дирекция "Бюро по труда" град Свищов

Кемапул ООД

Национална мрежа информационни бюра "Достоен труд" към КТ "Подкрепа"

ПК "Единство"

Университетски кариерни центрове

Център за развитие на човешките ресурси