Национални дни
на кариерата

Архив 2011

Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот 2011

Статистика

16 - 17 март 2011
София - НДК, Зала 3, етаж 7
9 000 посетители 94 фирми участници
21 март 2011
Варна - Фестивален и конгресен център
3 300 посетители 36 фирми участници
23 март 2011
Велико Търново - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
500 посетители 20 фирми участници
28 март 2011
Русе - Русенски университет „Ангел Кънчев”
550 посетители 24 фирми участници
30 март 2011
Свищов - Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
1 100 посетители 25 фирми участници
4 април 2011
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
1 100 посетители 35 фирми участници
6 април 2011
Бургас - Бургаски свободен университет
1000 посетители 13 фирми участници

Фирми участници

"Хоталич" ЕООД

Empower United

Ernst & Young Bulgaria EOOD

ETTO ООД

Абагар АД - Велико Търново

Дженерали Застраховане АД

Държавна парично-предметна лотария

ЕВО ООД

Национална мрежа информационни бюра "Достоен труд" към КТ "Подкрепа"

Професионални Кариерни Консултации от ДжобТайгър

Столична община

Университетски Кариерни Центрове