Национални дни
на кариерата

Архив 2010

Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот 2010

Статистика

15 - 16 март 2010
София - НДК, Зала 3, етаж 7
6 000 посетители 83 фирми участници
22 март 2010
Варна - Фестивален и конгресен център
4 500 посетители 31 фирми участници
24 март 2010
Велико Търново - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
450 посетители 21 фирми участници
29 март 2010
Русе - Русенски университет „Ангел Кънчев”
500 посетители 22 фирми участници
31 март 2010
Свищов - Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
900 посетители 17 фирми участници
12 април 2010
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
1 000 посетители 32 фирми участници
14 април 2010
Бургас - Бургаски свободен университет
900 посетители 13 фирми участници

Фирми участници

"Рапид КБ" ООД

Empower United

Sales Scout

Алианц България Холдинг - Главно представителство Велико Търново

Ево ООД

Интеграл

Университетски Кариерни Центрове