Национални дни
на кариерата

Архив 2009

Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот 2009

Статистика

18 - 19 март 2009
София - НДК, Зала 3, етаж 7
9 500 посетители 84 фирми участници
23 март 2009
Варна - Фестивален и конгресен център
5 000 посетители 33 фирми участници
25 март 2009
Свищов - Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
1000 посетители 15 фирми участници
30 март 2009
Велико Търново - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
600 посетители 19 фирми участници
1 април 2009
Русе - Русенски университет „Ангел Кънчев”
550 посетители 17 фирми участници
6 април 2009
Благоевград - Югозападен университет
200 посетители 15 фирми участници
8 април 2009
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
1 200 посетители 36 фирми участници
13 април 2009
Бургас - Бургаски свободен университет
550 посетители 20 фирми участници
15 април 2009
Стара Загора - Хотел "Верея"
200 посетители 9 фирми участници

Фирми участници

STARBUCKS

Talent Hunter

Алианц България Холдинг - ГП В.Търново - ЕТ "Мая Петрова - Интертурс"

АПАО

Дзобеле България ЕООД

Еко-консулт-инженеринг ООД