Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Архив 2023

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и АутсорсингСтатистика

14 oктомври 2023
София - хотел "Маринела"
1 300 посетители 42 фирми участници
19 октомври 2023
Габрово - Технически университет, Библиотека
250 посетители 9 фирми участници
21 октомври 2023
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
400 посетители 15 фирми участници
21 октомври 2023
Варна - Rosslyn Dimyat Hotel
400 посетители 18 фирми участници

Фирми участници

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Варна