Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Архив 2022

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и АутсорсингСтатистика

11 oктомври 2022
София - хотел "Маринела"
1 200 посетители 50 фирми участници
13 октомври 2022
Виртуален ден - Online в платформата на Brazen Technoligies.
359 чат интервюта 22 фирми участници
18 октомври 2022
Пловдив - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
100 посетители 21 фирми участници
20 октомври 2022
Варна - Rosslyn Dimyat Hotel
500 посетители 28 фирми участници
25 октомври 2022
Габрово - Технически университет, Библиотека
300 посетители 12 фирми участници

Фирми участници

Pontica Solutions