Национални дни
на кариерата 2021

Подкрепа за Национални виртуални дни на кариерата 2020

Благодарим за подкрепата и споделянето на добрите новини от нашите партньори и медиите в България!


Приветствам, че поставяте здравето на участниците на първо място и провеждате събитието в безопасен, виртуален формат, под мотото „Добра Кариера, Добър Живот“. Споделям призива Ви, че работата не трябва да спира.

Имам удоволствието да Ви поздравя най-сърдечно по повод провеждането за деветнадесета поредна година на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“.

Приветствам, че поставяте здравето на участниците на първо място и провеждате събитието в безопасен, виртуален формат, под мотото „Добра Кариера, Добър Живот“. Споделям призива Ви, че работата не трябва да спира.

Поздравявам JobTiger и „Национални дни на кариерата“ за бързото, работещо и до голяма степен иновативно решение

Поздравявам JobTiger и „Национални дни на кариерата“ за бързото, работещо и до голяма степен иновативно решение, тъй като за първи път дните ще се проведат във виртуална среда. Успех на всички!

Подобни инициативи като „НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2020“ ни дават надежда, че живота продължава и че трябва да гледаме напред

В този момент всички сме изправени пред голямо изпитание и ако усилията ни в момента са как да овладеем кризата как да спрем разпространението на коронавируса, то подобни инициативи като НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2020“ ни дават надежда, че живота продължава и че трябва да гледаме напред.
Да мислим за образованието, за трудовата заетост за стабилизиране на икономиката ни след кризата.

Поздравявам организаторите за инициативата за онлайн провеждане на Националните дни на кариерата

Поздравявам организаторите за инициативата за онлайн провеждане на Националните дни на кариерата, като съм убедена, че тази виртуална алтернатива отново ще събере работодатели, стажанти и персонал, търсещ своята реализация по нов начин, с грижа за тяхната безопасност. Вярвам, че това издание на „Националните дни на кариерата" ще бъде успешно и ще докаже, че най -важният ресурс, с който разполагаме е човешкият, а най -амбициозните и квалифицирани са тези от нас, които умеят да се изправят пред предизвикателствата и да намират нови възможности пред себе си.

С настоящото изказвам благодарност и оценявам високо усилията, които полагате за кариерното развитие на студентите в страната, в т.ч. и в област Русе

Във връзка с Ваше писмо заведено с наш входящ № 53-00-6#1/ 19.03.2020 г., бих искал да Ви информирам, че изразявам положително становище Областна администрация Русе да бъде институционален партньор на 19-то издание на „Национални дни на кариерата“ 2020 г.

С настоящото изказвам благодарност и оценявам високо усилията, които полагате за кариерното развитие на студентите в страната, в т.ч. и в област Русе.

При динамиката на времето, днес сме партньор на Jobtiger в организацията на първите по рода си „Виртуални национални дни на кариерата“

В началото на тази година приех Областна администрация – Габрово да стане институционален партньор на форумите за студенски стаж и кариера „Национални дни на кариерата“ – 2020 и „ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“ – 2020 и няма да скрия, че това е едно от събитията в сферата на образованието и бизнеса, което всеки път очаквам с нетърпение да се случи в Габрово.

При динамиката на времето, днес сме партньор на Jobtiger в организацията на първите по рода си „Виртуални национални дни на кариерата“. Това е доказателство, че инициативи, които са значими за обществото ни, претърпяват развитие, но остават устойчиви във времето.