Национални дни
на кариерата 2021

Статистики за провеждане по дни

„Национални дни на кариерата“ 2021

Статистика

8 април 2021
Online в платформата на Brazen Technologies
971 online интервюта 42 фирми участници
10 май 2021
гр. Варна, Дворец на културата и спорта, зала Младост Б
100 посетители 11 фирми участници
12 май 2021
гр. Пловдив, Пловдивски панаир, Конгресен център
800 посетители 15 фирми участници
18-19 май 2021
гр. София, Национален дворец на културата, ет. 5
1400 посетители 24 фирми участници