Национални дни
на кариерата

Статистики за провеждане по дни

„Национални дни на кариерата“ 2023

Статистика

01 април 2023
гр. София, Гранд Хотел „Милениум“, Конферентни зали на ет. 2
3500 посетители 68 фирми участници
04 април 2023
гр. Велико Търново, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
1300 посетители 20 фирми участници
05 април 2023
Online в платформата на Brazen Technologies
156 online интервюта 12 фирми участници
06 април 2022
гр. Габрово, Технически университет
650 посетители 30 фирми участници
08 април 2023
гр. Пловдив, Пловдивски панаир, Конгресен център
800 посетители 35 фирми участници
08 април 2023
гр. Варна, Хотел-галерия „Графит“
1100 посетители 30 фирми участници
11 април 2023
гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”
400 посетители 26 фирми участници