Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Статистики за провеждане в градовете

Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот 2019

Статистика

12 - 13 Март 2019
София - Национален дворец на културата, ет. 3 и 4
5 500 посетители 125 фирми участници
18 Март 2019
Варна - Дворец на културата и спорта
1400 посетители 42 фирми участници
20 Март 2019
Бургас - Бургаски свободен университет
200 посетители фирми участници
25 Март 2019
Русе - Русенски университет „Ангел Кънчев”
1300 посетители 36 фирми участници
27 Март 2019
Свищов - Стопанска Академия “Д. А. Ценов”
500 посетители 16 фирми участници
01 Април 2019
Велико Търново - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
1250 посетители 22 фирми участници
03 Април 2019
Габрово - Технически университет
500 посетители 32 фирми участници
08 Април 2019
Пловдив - Пловдивски панаир, Конгресен център
1300 посетители 57 фирми участници