Национални дни
на кариерата

Статистики за провеждане по дни

„Национални дни на кариерата“ 2024

Статистика

06 април 2024
гр. София, Гранд Хотел „Милениум“, Конферентни зали на ет. 2
1800 посетители 50 фирми участници
09 април 2024
гр. Велико Търново, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус
800 посетители 15 фирми участници
11 април 2024
гр. Габрово, Технически университет
600 посетители 25 фирми участници
13 април 2024
гр. Пловдив, Пловдивски панаир, Конгресен център
400 посетители 32 фирми участници
13 април 2024
гр. Варна, Хотел-галерия „Графит“
650 посетители 30 фирми участници
16 април 2024
гр. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”
посетители фирми участници