Национални дни
на кариерата 2022

Програма - Виртуален ден

Четвъртък, 31 март 2022 г. от 11:00 до 17:00 часа - Online на платформата на Brazen Technologies    

11:00 - 11:15
Официално откриване на събитието
11:15 - 17:00
Online срещи с работодатели на платформата на Brazen Technologies.