Национални дни
на кариерата

Програма - Виртуален ден

Сряда, 5 април - Online на платформата на Brazen Technologies

11:00 - 17:00
Online срещи с работодатели на платформата на Brazen Technologies.