Национални дни
на кариерата 2021

Програма - Виртуален ден

Четвъртък, 8 април 2021 г. - Online на платформата на Brazen Technologies

11:00 - 17:00
Online срещи с работодатели