Национални дни
на кариерата

Програма - Велико Търново

Вторник, 9 април - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:15
Официално откриване на събитието
10:15 - 14:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
14:00
Край на форума