Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Програма - Велико Търново

Понеделник, 1 април 2019 г. - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 15:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
15:00
Закриване на форума