Национални дни
на кариерата

Програма - Варна

Събота, 13 април – Хотел-галерия „Графит“

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:15
Официално откриване на събитието
10:15 - 16:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
16:00
Край на форума