Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Програма - Варна

Понеделник, 18 март 2019 г. – Дворец на културата и спорта, зала Младост Б

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 16:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
16:00
Закриване на форума