Национални дни
на кариерата 2021

Програма - Варна

Понеделник, 10 май 2021 г. – Дворец на културата и спорта,
зала Младост Б

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 16:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
16:00
Закриване на форума