Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Програма - София

Вторник, 12 март 2019 г. - Национален дворец на културата, ет. 3 и 4

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 18:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации


Сряда, 13 март 2019 г. - Национален дворец на културата, ет. 3 и 4

10:00 - 18:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
18:00
Закриване на форума