Национални дни
на кариерата 2021

Програма - София

18 - 19 май 2021 г. - Национален дворец на културата, ет. 5

Вторник, 18 май 2021 г.

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 18:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации


Сряда, 19 май 2021 г.

10:00 - 18:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
18:00
Закриване на форума