Национални дни
на кариерата 2023

Програма - София

Събота, 1 април - Гранд Хотел „Милениум“ София, Конферентни зали на ет. 2

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 18:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
18:00
Закриване на форума


<

Презентации, Зала Колумб 1

10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30