Национални дни
на кариерата 2022

Програма - София

Вторник, 29 март 2022 г. - Национален дворец на културата, ет. 5

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 18:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации