Национални дни
на кариерата 2022

Програма - Русе

Четвъртък, 14 април 2022 г. - Русенски университет
„Ангел Кънчев”

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 14:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
14:00
Закриване на форума