Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Програма - Пловдив

Понеделник, 08 април 2019 г. - Пловдивски панаир, Конгресен център

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 16:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
16:00
Закриване на форума