Национални дни
на кариерата

Програма - Пловдив

Събота, 13 април - Пловдивски панаир, Конгресен център

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:15
Официално откриване на събитието
10:15 - 16:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
16:00
Край на форума