Национални дни
на кариерата

Програма - Габрово

Четвъртък, 11 април – Технически университет

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:15
Официално откриване на събитието
10:15 - 14:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
14:00
Край на форума