Национални дни
на кариерата

Програма - Бургас

Сряда, 20 март 2019 г. - Бургаски свободен университет

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 15:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
15:00
Закриване на форума