Национални дни
на кариерата 2023

Фирми участници - Виртуален ден

Сряда, 5 април - Online в платформата на Brazen Technoligies

stand: 2
stand: 1
 
stand: 23

KBC Global Services

stand: 27
stand: 26
stand: 22
stand: 28
stand: 25
stand: 21
stand: 24
 
stand: 42
stand: 41
stand: 44