Национални дни
на кариерата 2021

Фирми участници - Виртуален ден

Четвъртък, 8 април 2021 г. - Online в платформата на Brazen Technologies

stand: 3
stand: 7
stand: 6
stand: 2
stand: 1
stand: 4
stand: 8
stand: 5
stand: 9
 
stand: 29
stand: 31
stand: 33
stand: 23
stand: 28
stand: 44
stand: 26
stand: 42
stand: 37
stand: 30
stand: 36
stand: 41
stand: 27
stand: 35
stand: 22
stand: 24
stand: 43
stand: 38
stand: 34
stand: 25
stand: 21
stand: 39
 
stand: 82
stand: 90
stand: 91
stand: 89
stand: 84
stand: 85
stand: 87
stand: 86
stand: 83
stand: 88
stand: 81