Национални дни
на кариерата 2021

Фирми участници - Виртуален ден

JTR
stand: 1
JTR
stand: 21
JTR
stand: 11
JTR
stand: 30

JTR
stand: 2
JTR
stand: 4
JTR
stand: 12
JTR
stand: 13
JTR
stand: 14
JTR
stand: 15
JTR
stand: 16
JTR
stand: 17
JTR
stand: 22
JTR
stand: 23
JTR
stand: 24
JTR
stand: 25
JTR
stand: 29
JTR
stand: 31

JTR
stand: 3
JTR
stand: 5
JTR
stand: 6
JTR
stand: 18
JTR
stand: 26