Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Велико Търново

Вторник, 4 април – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

stand: 19
stand: 6
stand: 9

CITY CASH

stand: 12
stand: 16
stand: 7
stand: 1
stand: 4
stand: 18
stand: 14
stand: 10
stand: 5
stand: 15
stand: 8

ИКЕА

stand: 11
stand: 20
stand: 17

Университетски кариерни центрове

stand: 13
stand: 2

Център за развитие на човешките ресурси

stand: 3