Национални дни
на кариерата 2023

Фирми участници - Велико Търново

Вторник, 4 април – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

stand: 6
stand: 9
stand: 12
stand: 16
stand: 7
stand: 1
stand: 4
stand: 14
stand: 10
stand: 5
stand: 15
stand: 8
stand: 11

Университетски кариерни центрове

stand: 13
stand: 2

Център за развитие на човешките ресурси

stand: 3