Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Фирми участници - Велико Търново

щанд: 1
щанд: 2
щанд: 15
щанд: 7
щанд: 17
щанд: 21
щанд: 4
щанд: 12
щанд: 10
щанд: 6
щанд: 11
щанд: 19
щанд: 9
щанд: 20
щанд: 13
щанд: 18
щанд: 8
щанд: 3
щанд: 5
щанд: 16