Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Велико Търново

Вторник, 9 април – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

stand: 12
stand: 10
stand: 5
stand: 6
stand: 15
stand: 1
stand: 3
stand: 9
stand: 4
stand: 8
stand: 7
stand: 11
stand: 14

Университетски кариерни центрове

stand: 16
stand: 13