Национални дни
на кариерата 2023

Фирми участници - Велико Търново

Вторник, 4 април – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

stand: 1
stand: 2

Център за развитие на човешките ресурси

stand: 3