Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Варна

Събота, 13 април - Хотел-галерия „Графит”

stand: 11
stand: 6
stand: 18
stand: 23
stand: 15
stand: 28
stand: 8
stand: 7
stand: 1
stand: 5
stand: 12
stand: 17
stand: 21
stand: 16
stand: 4
stand: 25
stand: 29
stand: 9

Tui Holding Spain S.L.U.

stand: 10
stand: 26
stand: 27
stand: 14
stand: 13
stand: 19
stand: 3
stand: 30
stand: 22

Университетски кариерни центрове

stand: 31
stand: 20
stand: 24