Национални дни
на кариерата 2022

Фирми участници - Варна

Четвъртък, 7 април 2022 г. – Дворец на културата и спорта, зала Младост Б

stand: 6
stand: 2
stand: 1
stand: 3
stand: 7
stand: 4