Национални дни
на кариерата 2022

Фирми участници - Варна

Четвъртък, 7 април 2022 г. – Rosslyn Dimyat Hotel

stand: 18
stand: 6
stand: 21
stand: 19
stand: 2
stand: 13
stand: 8
stand: 1
stand: 5
stand: 3
stand: 28
stand: 16
stand: 7
stand: 9
stand: 4
stand: 23
stand: 27
stand: 17
stand: 12
stand: 14
stand: 10
stand: 24
stand: 20
stand: 11
stand: 26
stand: 22