Национални дни
на кариерата 2021

Фирми участници - Варна

Понеделник, 10 май 2021 г. – Дворец на културата и спорта, зала Младост Б

stand: 6
stand: 5
stand: 7
stand: 1 , 1
stand: 10
stand: 11
stand: 8
stand: 3
stand: 4
stand: 13
stand: 12