Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Варна

Събота, 13 април - Хотел-галерия „Графит”

stand: 11

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

stand: 6
stand: 8

Hilti

stand: 7
stand: 1
stand: 2
stand: 5
stand: 4
stand: 9

Tui Holding Spain S.L.U.

stand: 10
stand: 3