Национални дни
на кариерата 2023

Фирми участници - Варна

Събота, 08 април - Хотел-галерия „Графит”

stand: 3
stand: 14
stand: 1
stand: 7
stand: 10
stand: 16
stand: 15
stand: 9
stand: 11
stand: 6
stand: 17
stand: 8
stand: 12
stand: 2
stand: 13
stand: 5

Център за развитие на човешките ресурси

stand: 4