Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Фирми участници - Варна

Понеделник, 23 март 2020 г.
Дворец на културата и спорта, зала Младост Б

Регистрация за посетители Facebook Event
Добави в календар 03/23/2020 10:00 AM03/23/2020 4:00 PM Europe/Sofia National Careerdays Varna 10:00 - 10:30 Official opening
10:30 - 16:00 Meetings with employers, discussions and consultations
Palace of Culture and Sports
щанд: 34
щанд: 6
щанд: 11
щанд: 23
щанд: 8
щанд: 24
щанд: 31
щанд: 25
щанд: 20
щанд: 1
щанд: 26
щанд: 9
щанд: 27
щанд: 14
щанд: 7
щанд: 17
щанд: 5
щанд: 12
щанд: 4
щанд: 30
щанд: 28
щанд: 16
щанд: 29
щанд: 15
щанд: 18
щанд: 19
щанд: 21
щанд: 22
щанд: 3
щанд: 13
щанд: 32
щанд: 10