Национални дни
на кариерата 2021

Фирми участници - София

щанд: 27
щанд: 14
щанд: 11
щанд: 22
щанд: 48

ЛУКОЙЛ

щанд: 53 , 54