Национални дни
на кариерата 2021

Фирми участници - София

18 - 19 май 2021 г. - Национален дворец на културата, ет. 5

stand: 74
stand: 90
stand: 33
stand: 49
stand: 1
stand: 14
stand: 32
stand: 62
stand: 51
stand: 43
stand: 46
stand: 48
stand: 52 , 53