Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове

щанд: 85
щанд: 76
щанд: 53
щанд: 36
щанд: 39
щанд: 131
щанд: 58
щанд: 24
щанд: 48

CoreTech

щанд: 154
щанд: 17
щанд: 59
щанд: 67

Easy Asset Management

щанд: 132
щанд: 35
щанд: 61
щанд: 54
щанд: 29
щанд: 71
щанд: 72
щанд: 30
щанд: 56
щанд: 79
щанд: 42

IQVIA

щанд: 74
щанд: 68 , 69
щанд: 18
щанд: 127
щанд: 25
щанд: 40 , 41
щанд: 64
щанд: 123 , 124
щанд: 52
щанд: 47
щанд: 139
щанд: 75
щанд: 119
щанд: 81
щанд: 50
щанд: 80
щанд: 144
щанд: 27
щанд: 26
щанд: 130
щанд: 70
щанд: 149
щанд: 16
щанд: 116

TTEC

щанд: 11
щанд: 62 , 63
щанд: 37 , 38

VM Finance Group

щанд: 117
щанд: 111
щанд: 65 , 66
щанд: 31
щанд: 73
щанд: 28
щанд: 20

БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

щанд: 10
щанд: 43
щанд: 19
щанд: 32
щанд: 51
щанд: 12
щанд: 78
щанд: 122
щанд: 34
щанд: 21
щанд: 44 , 45
щанд: 46
щанд: 121
щанд: 49
щанд: 22
щанд: 110
щанд: 57