Национални дни
на кариерата 2022

Фирми участници - София

Вторник, 29 март 2022 г. - Национален дворец на културата, ет. 5

stand: 57
stand: 65
stand: 1
stand: 54 , 55
stand: 68
stand: 56
stand: 80
stand: 49
stand: 52