Национални дни
на кариерата

Фирми участници - София

Събота, 6 април - Гранд Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2

Схема

stand: 65
stand: 18
stand: 23
stand: 77
stand: 34
stand: 15
stand: 66

dm България

stand: 86
stand: 28
stand: 17
stand: 58
stand: 88
stand: 76
stand: 67
stand: 19
stand: 35
stand: 26
stand: 13
stand: 63 , 64
stand: 22
stand: 99
stand: 31
stand: 87
stand: 9
stand: 33
stand: 44
stand: 73
stand: 21
stand: 89
stand: 43
stand: 11
stand: 27
stand: 74

Асарел - Медет АД

stand: 36
stand: 75
stand: 57
stand: 56
stand: 55
stand: 25
stand: 85
stand: 29
stand: 54
stand: 52
stand: 12
stand: 93
stand: 53

Университетски кариерни центрове

stand: 100
stand: 32
stand: 20
stand: 78