Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове

щанд: 68 , 69
щанд: 45 , 46
щанд: 119
щанд: 131
щанд: 9
щанд: 16
щанд: 141
щанд: 22
щанд: 154
щанд: 25
щанд: 55
щанд: 42
щанд: 85
щанд: 146 , 147
щанд: 20
щанд: 39
щанд: 34
щанд: 142
щанд: 12
щанд: 40
щанд: 66
щанд: 122
щанд: 59
щанд: 123
щанд: 64
щанд: 19
щанд: 17
щанд: 36
щанд: 162
щанд: 35
щанд: 43
щанд: 27
щанд: 79
щанд: 137
щанд: 91
щанд: 113
щанд: 80
щанд: 15
щанд: 151
щанд: 44
щанд: 4
щанд: 14
щанд: 41

Let's Work

щанд: 28
щанд: 67
щанд: 155
щанд: 2
щанд: 61
щанд: 65
щанд: 60
щанд: 144
щанд: 49
щанд: 7
щанд: 10
щанд: 58
щанд: 157
щанд: 145
щанд: 70
щанд: 48
щанд: 47
щанд: 152
щанд: 121
щанд: 166 , 167
щанд: 126
щанд: 51
щанд: 120
щанд: 153
щанд: 62 , 63
щанд: 81
щанд: 33
щанд: 37 , 38
щанд: 156
щанд: 115
щанд: 84
щанд: 143
щанд: 30 , 31
щанд: 134
щанд: 73
щанд: 72
щанд: 5
щанд: 13
щанд: 117
щанд: 98
щанд: 53
щанд: 18
щанд: 83
щанд: 86
щанд: 82
щанд: 71
щанд: 90
щанд: 124
щанд: 140
щанд: 128
щанд: 77
щанд: 32
щанд: 56 , 57
щанд: 149 , 150
щанд: 160
щанд: 21
щанд: 74
щанд: 54
щанд: 116
щанд: 96
щанд: 138
щанд: 87
щанд: 78
щанд: 75
щанд: 29
щанд: 118
щанд: 50
щанд: 11
щанд: 52
щанд: 24
щанд: 135
щанд: 139
щанд: 26
щанд: 92
щанд: 89
щанд: 88
щанд: 132