Национални дни
на кариерата 2020
стават виртуални

Фирми участници - София

„Национални дни на кариерата“ 2020 стават виртуални и ще се проведат онлайн в три последователни дни.
Вижте участниците по дни и се регистрирайте тук:


Участници - 24 март 2020 г.

        

Участници - 25 март 2020 г.

         

Участници - 26 март 2020 г.
Вижте първоначалното записване на участниците в „Национални дни на кариерата“ 2020 по градове:

щанд: 85
щанд: 150
щанд: 76
щанд: 140
щанд: 53
щанд: 128
щанд: 36
щанд: 96 , 97
щанд: 151
щанд: 146 , 147
щанд: 39
щанд: 131
щанд: 58
щанд: 24
щанд: 48
щанд: 154
щанд: 17
щанд: 59
щанд: 67
щанд: 118
щанд: 132
щанд: 35
щанд: 61
щанд: 54
щанд: 29
щанд: 33
щанд: 71
щанд: 72
щанд: 152
щанд: 30
щанд: 56
щанд: 52
щанд: 79
щанд: 42
щанд: 74
щанд: 68 , 69
щанд: 18
щанд: 127
щанд: 120
щанд: 40 , 41
щанд: 64
щанд: 123 , 124
щанд: 47
щанд: 139
щанд: 75
щанд: 119
щанд: 81
щанд: 143
щанд: 126
щанд: 50
щанд: 80
щанд: 144
щанд: 27
щанд: 26
щанд: 130
щанд: 70
щанд: 149
щанд: 16
щанд: 116
щанд: 25
щанд: 11
щанд: 62 , 63
щанд: 37 , 38
щанд: 117
щанд: 141
щанд: 111
щанд: 65 , 66
щанд: 31
щанд: 73
щанд: 28
щанд: 20
щанд: 10
щанд: 43
щанд: 129
щанд: 32
щанд: 51
щанд: 142
щанд: 12
щанд: 78
щанд: 122
щанд: 34
щанд: 21
щанд: 88
щанд: 44 , 45
щанд: 46
щанд: 121
щанд: 49
щанд: 22
щанд: 133
щанд: 153
щанд: 110
щанд: 57