Национални дни
на кариерата 2022

Фирми участници - София

Вторник, 29 март 2022 г. - Национален дворец на културата, ет. 5

stand: 22
stand: 39
stand: 57
stand: 69
stand: 37
stand: 60
stand: 41
stand: 65
stand: 82
stand: 53
stand: 91
stand: 88
stand: 70
stand: 86
stand: 1
stand: 81
stand: 48
stand: 43
stand: 54 , 55
stand: 34
stand: 62
stand: 68
stand: 38
stand: 56
stand: 67
stand: 45
stand: 89
stand: 51
stand: 40
stand: 87
stand: 83
stand: 92
stand: 42
stand: 80
stand: 49
stand: 61
stand: 63
stand: 77
stand: 8
stand: 50
stand: 52
stand: 46
stand: 66
stand: 85
stand: 90
stand: 64