Национални дни
на кариерата 2023

Фирми участници - София

Събота, 1 април - Гранд Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2

stand: 43
stand: 12
stand: 28
stand: 37
stand: 9
stand: 75
stand: 27
stand: 65
stand: 14
stand: 55
stand: 19
stand: 1
stand: 85 , 86
stand: 11
stand: 8
stand: 93
stand: 36
stand: 74
stand: 17
stand: 56
stand: 29
stand: 20
stand: 18
stand: 66
stand: 7
stand: 15
stand: 87
stand: 53
stand: 76
stand: 52
stand: 16
stand: 31
stand: 67
stand: 10
stand: 99
stand: 32
stand: 22
stand: 21
stand: 33

ФАНТАСТИКО ГРУП

stand: 34

Център за развитие на човешките ресурси

stand: 54