Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Фирми участници - Пловдив

щанд: 1
щанд: 2
щанд: 17
щанд: 5 , 6
щанд: 29
щанд: 10
щанд: 40
щанд: 24
щанд: 55
щанд: 11
щанд: 58
щанд: 18
щанд: 16
щанд: 31
щанд: 4
щанд: 20
щанд: 14

Televic / Demasys

щанд: 47
щанд: 23
щанд: 39
щанд: 7
щанд: 43
щанд: 52
щанд: 53
щанд: 38
щанд: 36
щанд: 19
щанд: 42
щанд: 30
щанд: 21
щанд: 51
щанд: 54
щанд: 13
щанд: 8
щанд: 44
щанд: 48
щанд: 46
щанд: 28
щанд: 26 , 27
щанд: 15
щанд: 41
щанд: 25
щанд: 37
щанд: 33
щанд: 12
щанд: 32
щанд: 34
щанд: 3
щанд: 9
щанд: 49
щанд: 35
щанд: 22
щанд: 50
щанд: 45