Национални дни
на кариерата 2020
стават виртуални

Фирми участници - Пловдив

„Национални дни на кариерата“ 2020 стават виртуални и ще се проведат онлайн в три последователни дни.
Вижте участниците по дни и се регистрирайте тук:


Участници - 24 март 2020 г.

        

Участници - 25 март 2020 г.

         

Участници - 26 март 2020 г.
Вижте първоначалното записване на участниците в „Национални дни на кариерата“ 2020 по градове:

"ХРАНИНВЕСТ-ХМК" АД

щанд: 45
щанд: 12
щанд: 19
щанд: 10
щанд: 37
щанд: 8
щанд: 31
щанд: 7
щанд: 32
щанд: 34
щанд: 11
щанд: 1
щанд: 13
щанд: 6
щанд: 14 , 15
щанд: 9
щанд: 38
щанд: 48
щанд: 36
щанд: 29
щанд: 41
щанд: 30
щанд: 20
щанд: 28
щанд: 33
щанд: 5
щанд: 25
щанд: 46
щанд: 39
щанд: 26
щанд: 35
щанд: 22
щанд: 40
щанд: 16
щанд: 23
щанд: 18
щанд: 27
щанд: 42
щанд: 24
щанд: 21
щанд: 3
щанд: 17
щанд: 4