Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Пловдив

Събота, 13 април - Пловдивски панаир, Конгресен център

stand: 33
stand: 29
stand: 30
stand: 24
stand: 19
stand: 28
stand: 25
stand: 8
stand: 21
stand: 10
stand: 13

Hanon Systems Plovdiv

stand: 23
stand: 1
stand: 4
stand: 9
stand: 11
stand: 6

PENTAX Medical

stand: 5
stand: 22
stand: 7
stand: 3
stand: 20
stand: 12

Агрион

stand: 26
stand: 14

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

stand: 16
stand: 32
stand: 17
stand: 18

Университетски кариерни центрове

stand: 31
stand: 15
stand: 27