Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Пловдив

Събота, 13 април - Пловдивски панаир, Конгресен център

stand: 1
stand: 2
stand: 4
stand: 6

PENTAX Medical

stand: 5
stand: 3