Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Фирми участници - Пловдив

щанд: 1

Център за развитие на човешките ресурси

щанд: 2