Национални дни
на кариерата 2021

Фирми участници - Пловдив

Сряда, 12 май 2021 г. - Пловдивски панаир, Конгресен център

stand: 9
stand: 11
stand: 13
stand: 8
stand: 14
stand: 7
stand: 1
stand: 3
stand: 15
stand: 6
stand: 2
stand: 4
stand: 10
stand: 5
stand: 12