Национални дни
на кариерата
Добра Кариера, Добър Живот

Фирми участници - Пловдив

щанд: 12
щанд: 19
щанд: 10
щанд: 37
щанд: 8

Easy Asset Management

щанд: 31
щанд: 7
щанд: 32
щанд: 34
щанд: 11
щанд: 1
щанд: 13
щанд: 6
щанд: 14 , 15
щанд: 9
щанд: 38

PENTAX Medical

щанд: 36

Profitec Gmbh

щанд: 29
щанд: 41
щанд: 30
щанд: 20
щанд: 28

TTEC

щанд: 33
щанд: 5
щанд: 25
щанд: 39
щанд: 26

БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ

щанд: 35
щанд: 22
щанд: 40
щанд: 16
щанд: 23

КЦМ 2000

щанд: 18
щанд: 27
щанд: 24
щанд: 21
щанд: 3
щанд: 17
щанд: 4