Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Габрово

Четвъртък, 11 април - Технически университет

stand: 6
stand: 7
stand: 5
stand: 18
stand: 21
stand: 11
stand: 25
stand: 1
stand: 4
stand: 8
stand: 14
stand: 10
stand: 20
stand: 9
stand: 17
stand: 23
stand: 13
stand: 15
stand: 12
stand: 24

Планзее груп

stand: 19
stand: 16

Университетски кариерни центрове

stand: 26
stand: 3
stand: 22