Национални дни
на кариерата 2023

Фирми участници - Габрово

Четвъртък, 6 април - Технически университет

stand: 6
stand: 5
stand: 1
stand: 2
stand: 7
stand: 4
stand: 3
stand: 8