Национални дни
на кариерата

Фирми участници - Габрово

Четвъртък, 11 април - Технически университет

stand: 6
stand: 7
stand: 5
stand: 18
stand: 11
stand: 1
stand: 2
stand: 4
stand: 8
stand: 14
stand: 10
stand: 20
stand: 9
stand: 17
stand: 13
stand: 15
stand: 12

Планзее груп

stand: 19

СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД

stand: 16
stand: 3