Национални дни
на кариерата 2020
стават виртуални

Фирми участници - Габрово

„Национални дни на кариерата“ 2020 стават виртуални и ще се проведат онлайн в три последователни дни.
Вижте участниците по дни и се регистрирайте тук:


Участници - 24 март 2020 г.

        

Участници - 25 март 2020 г.

         

Участници - 26 март 2020 г.
Вижте първоначалното записване на участниците в „Национални дни на кариерата“ 2020 по градове:

"ХРАНИНВЕСТ-ХМК" АД

щанд: 21
щанд: 8
щанд: 16 , 17
щанд: 4
щанд: 1
щанд: 20
щанд: 15
щанд: 5
щанд: 9
щанд: 12
щанд: 7
щанд: 11
щанд: 18
щанд: 13
щанд: 10
щанд: 6
щанд: 14
щанд: 3
щанд: 19