Национални дни
на кариерата 2020
стават виртуални

Фирми участници - Всички

„Национални дни на кариерата“ 2020 стават виртуални и ще се проведат онлайн в три последователни дни.
Вижте участниците по дни и се регистрирайте тук:


Участници - 24 март 2020 г.

        

Участници - 25 март 2020 г.

         

Участници - 26 март 2020 г.
Вижте първоначалното записване на участниците в „Национални дни на кариерата“ 2020 по градове:

"ХРАНИНВЕСТ-ХМК" АД

Еаsy Asset Management