Национални дни
на кариерата

История на „Национални дни на кариерата”

Форум „Национални дни на кариерата” стартира през 2002 г. под името „Кариери”. През първата година събитието се провежда само в София и в него участват 38 компании. Форумът се развива бързо и придобива национални мащаби.

През 2004 г. вече се провежда в София, Пловдив и Варна, посетен е от 10 500 студенти и участват 83 компании.

През 2006 г. се провежда в още два града – Велико Търново и Русе. Работодателите достигат 119, а посетителите се удвояват - 19 000.

През 2012 година за първи път е организирана семинарна програма под формата на фирмени презентации и решаване на казуси не само в София, но и в градовете Варна, Пловдив и Свищов. Форумът става все по-интересен, полезен и успешен в последните години.

През 2016 година рекорден брой компании (191) участват в инициативата.

През 2020 година „Национални дни на кариерата” се проведоха за първи път виртуално. На 24, 25 и 26 март. В тях участваха 110 водещи фирми от цялата страна и 5217 посетителя.

През 2021 година „Национални дни на кариерата” се проведоха присъствено в три града и виртуално. На 8 април, 10, 12, 18 и 19 май. В тях участваха 65 водещи фирми от цялата страна и 3000 посетителя.

През 2022 година „Национални дни на кариерата” се проведоха присъствено в пет града и виртуално. Постепенно форумът започна да възвръща облика си отпреди пандемията.

Партньори на JobTiger през годините са били: програма „Българската мечта” на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерство на икономиката и Министерство на транспорта и съобщенията.

На живо в София, Пловдив, Варна, Габрово, Русе, Велико Търново
4700 посетители 105 фирми участници
На живо в София, Пловдив, Варна, Габрово, Русе, Велико Търново и онлайн
7860 посетители 134 фирми участници
На живо в София, Пловдив, Варна, Габрово, Русе и онлайн
5604 посетители 111 фирми участници
На живо в София, Пловдив и Варна и онлайн
3000 посетители 65 фирми участници
Online на national.careerdays.bg
5217 online посетители 110 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Габрово, Свищов, Бургас
11 950 посетители 183 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
12 400 посетители 179 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
14 200 посетители 176 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
18 300 посетители 188 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
19 000 посетители 173 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
16 000 посетители 159 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
16 500 посетители 135 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
17 400 посетители 151 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
16 550 посетители 134 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
14 250 посетители 115 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Стара Загора, Благоевград, Бургас
18 800 посетители 117 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Стара Загора, Благоевград
18 500 посетители 178 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Благоевград
12 750 посетители 159 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе
19 000 посетители 119 фирми участници
София, Пловдив, Варна, Велико Търново
16 000 посетители 131 фирми участници
София, Пловдив, Варна
10 500 посетители 83 фирми участници
София
6 000 посетители 57 фирми участници
София
2 500 посетители 37 фирми участници
Общо:
286 981 посетители
3006 фирми участници