Национални дни
на кариерата 2021

История на „Национални дни на кариерата”

Форум „Национални дни на кариерата” стартира през 2002 г. под името „Кариери”. През първата година събитието се провежда само в София и в него участват 38 компании. Форумът се развива бързо и придобива национални мащаби.

През 2004 г. вече се провежда в София, Пловдив и Варна, посетен е от 10 500 студенти и участват 78 компании.

През 2006 г. се провежда в още два града – Велико Търново и Русе. Работодателите достигат 130, а посетителите се удвояват - 19 000.

През 2012 година за първи път е организирана семинарна програма под формата на фирмени презентации и решаване на казуси не само в София, но и в градовете Варна, Пловдив и Свищов. Форумът става все по-интересен, полезен и успешен в последните години.

През 2016 година рекорден брой компании (191) участват в инициативата.

През 2020 година „Национални дни на кариерата” се проведоха за първи път виртуално. На 24, 25 и 26 март. В тях участваха 110 водещи фирми от цялата страна и 5217 посетителя.

Партньори на JobTiger през годините са били: програма „Българската мечта” на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерство на икономиката и Министерство на транспорта и съобщенията.

2020
Online на national.careerdays.bg
5217 online посетители 110 фирми участници
2019
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Габрово, Свищов, Бургас
11 950 посетители 189 фирми участници
2018
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
12 400 посетители 188 фирми участници
2017
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
14 200 посетители 175 фирми участници
2016
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
18 300 посетители 191 фирми участници
2015
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
19 000 посетители 170 фирми участници
2014
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
16 000 посетители 152 фирми участници
2013
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
16 500 посетители 134 фирми участници
2012
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
17 400 посетители 133 фирми участници
2011
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
16 550 посетители 111 фирми участници
2010
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Бургас
14 250 посетители 114 фирми участници
2009
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Стара Загора, Благоевград, Бургас
18 800 посетители 117 фирми участници
2008
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Стара Загора, Благоевград
18 200 посетители 179 фирми участници
2007
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Благоевград
17 750 посетители 166 фирми участници
2006
София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе
19 000 посетители 122 фирми участници
2005
София, Пловдив, Варна, Велико Търново
16 000 посетители 131 фирми участници
2004
София, Пловдив, Варна
10 500 посетители 81 фирми участници
2003
София
4 000 посетители 38 фирми участници
2002
София
2 500 посетители 38 фирми участници
Общо:
241 917 посетители
1529 фирми участници