Национални дни
на кариерата 2021

За Национални дни на кариерата

Какво е „Национални дни на кариерата“?

Дълго време слушахме за „пропастта“ между бизнеса и образованието, че няма добре обучени кадри, че няма лоялни работодатели … За да опровергаем тези негативни коментари, през 2002 г. организирахме първия в България кариерен форум. За 20 години, „Национални дни на кариерата“ се утвърди не само като най-мащабното кариерно събитие в страната, но и като място, откъдето са започнали много кариерни пътища.

Основната цел на форума е работодателите да се срещнат със своите потенциални стажанти и служители, а студентите и младите специалисти да открият възможности за професионална реализация.