ДНИ НА КАРИЕРАТА    

JobTiger Wallet 2022

JOBTIGER WALLET

Всички знаем колко трудна задача е планирането на участие в събитие в условия на криза и несигурност в бъдещето.
Опитът ни от началото на пандемичната 2020 г. ни подтикна ѝ да потърсим решение, с което да ви предоставим
повече гъвкавост в управлението на услугите, които използвате. Вече една година успешно работим, адаптирайки се
към бързите промени и давайки на клиентите си възможност да получат услугите си когато са им нужни и на по-добра
цена.

Чрез предплатения план за услуги JobTiger Wallet, вие заявявате участие в събитие, предплащате сумата за участието
със значителна отстъпка и можете да потвърдите или отмените участието си до месец преди датата на събитието. Така
сумата не се губи, а остава като кредит за бъдеща услуга*. Същото важи и когато поради форсмажорни обстоятелства
планирано събитие не може да се проведе.

За всяко събитие, което организираме през 2022 г. сме предвидили между 10 и 20% отстъпка от крайната цена, ако
направите регистрация и плащане в определен срок.

Отстъпки от крайната цена и срокове за записване:

10%
15%
20%
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
-
31.03.2022
31.01.2022
31.01.2022
 
-
31.01.2022
-
31.07.2022
31.08.2022