ДНИ НА КАРИЕРАТА    

JobTiger Wallet 2021

JOBTIGER WALLET
Светът, в който живеем сега, прави планирането на бъдещето сложна задача с много неизвестни.
Бихме искали да я опростим за вас. Тази година решихме да предоставим на клиентите си повече гъвкавост при
управлението на услугите, които използват. Създадохме плана Wallet, за да се адаптираме към бързите промени и да
ви дадем възможност да получите услугите си, точно когато ви трябват и на по-добра цена.
W
allet е предплатен план за услуги на JobTiger. В определен срок можете да заявите участието си в
събитие, да предплатите сумата със значителна отстъпка, и да потвърдите или отмените участието си в събитието до
месец преди датата му. Така сумата не се губи, а остава при нас като кредит за бъдеща услуга. Кредитът може да се
използва до края на 2022 г.
Онлайн услугите: Employer Branding - канал за комуникация, oбяви на JobTiger.bg, Zaplatomer.bg и HRindutry.bg също
могат да бъдат включени в JobTiger Wallet с преференциални условия и цени.
10%
15%
20%
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
-
31.01.2021
31.01.2021
31.01.2021
-
-
31.01.2021
31.03.2021
31.07.2021
31.08.2021
Online услуги на JobTiger
31.12.2020
31.01.2021 31.03.2021