Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Работодателите за Дни на кариерата

„Партнираме си успешно с JobTiger от години и вярваме, че форматът Дни на кариерата, наред със своите профилирани събития, дава на търсещите и предлагащите работа една добра възможност да се срещнат и поговорят „лице в лице“. Това е и причината за поредна година да бъдем златен спонсор на Дни на кариерата – ИТ, комуникации и аутсорсинг – искаме да дадем основа за диалог между бизнеса и работната сила.

Вземайки активно участие в кариерните форуми, организирани от JobTiger, намираме основно млади хора, завършили или завършващи висшето си образование, които тепърва поемат по кариерния си път.

Смятаме, че Дни на кариерата е чудесно място за младите хора, които искат да се ориентират в пазара на труда, да се запознаят с различни кариерни възможности и да намерят своята мечтана работа. Ние от LiveArea благодарим на JobTiger за блестящата организация и за услията, които влагат, за да осъществят най-големия кариерен форум в България!“
„Много сме благодарни на Джобтайгър за организирането и провеждането на дните на кариерата. За млада компания като Иненсия това е изключителна възможност за представяне пред търсещите нови професионални възможности, както и за запознаване с дейността ни.

Миналата година (2019) на това изложение се запознахме с много потенциални кандидати, а един от тях вече е наш колега.

За нас участието в кариерните форуми е един от най-ефективните методи за привличане на кадри.“
Десислава Николова
...Регистрирайте се за единствения специализиран кариерен форум в България посветен на секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг -„Дни на кариерата“ 2020.