Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

За посетители

Елате на форума на живо или онлайн, за да се срещнете с водещи компании, които ще ви предложат възможности за кариерно развитие в областта на информационните технологии, телекомуникациите и business process outsourcing (BPO).

Вход за посетители на живо: СВОБОДЕН, с препоръчителна регистрация.
Вход за посетители онлайн: СВОБОДЕН, със задължителна регистрация.

Защо да посетите „Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг” 2021?

 • • За да натрупате опит в провеждането на интервюта за работа.
 • • За да разберете кои са знанията и уменията, които са ви необходими в бъдеще.
 • • За да се запознаете с начина на кандидатстване за работа в реални условия.
 • • За да не се притеснявате при бъдещи срещи с работодатели.
 • • За да се запознаете лично с хората, които избират новите служители на компанията.
 • • За да проучите различни възможности на пазара за труда.
 • • За да планирате смяна на работа и релокация.


Правилната подготовка преди форума е много важна, за да постигнете желаната цел, т.е. да ви наемат на желаната от вас позиция. Вижте кои са най-добрите практики, благодарение на които можете да разчитате на успех и възможност за страхотна нова работа!

Място на провеждане


 • • София - 7 октомври 2021 - Национален дворец на културата, ет. 5
 • • Пловдив - 12 октомври 2021 - Пловдивски Панаир, Конгресен Център
 • • Варна - 14 октомври 2021 - Rosslyn Dimyat Hotel
 • • Габрово - 19 октомври 2021 - Технически университет, Библиотека
 • • Виртуален ден - 20 октомври 2021 - Онлайн на платформата на Brazen Technologies