Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Програма - Виртуален ден

Сряда, 21 октомври 2020 г. - Онлайн на платформата на Brazen Technologies

11:00 - 17:00