Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Програма - София

Четвъртък, 7 октомври 2021 г. - Национален дворец на културата, ет. 5

09:00 - 10:00
Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30
Откриване на събитието
10:30 - 18:00
Срещи с работодатели и интервюта в Национален дворец на културата, ет. 5