Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Програма - Пловдив

Вторник, 12 октомври 2021 г. - Пловдивски Панаир, Конгресен Център

09:00 - 10:00
Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30
Откриване на събитието
10:30 - 16:00
Срещи с работодатели и интервюта в Пловдивски Панаир, Конгресен Център