Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - Виртуален ден

stand: 5
stand: 6
stand: 1
stand: 2
stand:
stand: 3
 
stand: 13
stand: 15
stand: 14
stand: 17
stand: 25
stand: 19
stand: 16
stand:
stand: 18
stand: 23
stand: 11
stand: 21
stand: 20
stand: 24
stand: 12
 
stand: 32
stand: 33
stand: 34
stand: 26
stand: 28
stand: