Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - Виртуален ден

Регистрация за посетители

stand: 8
stand: 6
stand: 1
stand: 5
stand: 7
stand: 4
 
stand: 29
stand: 20
stand: 23
stand: 19
stand: 26
stand: 24
stand: 30
stand: 21
stand: 31
stand: 22
stand: 25
stand: 18
stand: 28
 
stand: 52