Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - Виртуален ден

JTR
stand: 1
JTR
stand: 11
JTR
stand: 21

Concentrix
stand: 6
Festo
stand: 7
JTR
stand: 16
JTR
stand: 17

AIG
stand: 21
JTR
stand: 23