Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - Виртуален ден

stand: 1
stand: 3
stand: 4
 
stand: 21

HP Inc

stand: 23
stand: 22
 
stand: 53
stand: 52