Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - Варна

Регистрация за посетители

щанд: 2
щанд: 3
щанд: 1
щанд: 4
щанд: 5
щанд: 6
щанд:
щанд: 9
щанд: 10
щанд: 11
щанд: 13
щанд: 14
щанд: 16
щанд: 17
щанд: 19
щанд: 18
щанд: 20
щанд: 21
щанд: 22
щанд: 12
щанд: 7
щанд: 25
щанд: 23