Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - Хотел Маринела

Регистрация за посетители

щанд: 1
щанд:
щанд: 33
щанд: 90
щанд: 32
щанд: 63
щанд: 37
щанд: 65
щанд: 62
щанд: 34
щанд: 2
щанд: 5
щанд: 6
щанд: 7
щанд: 9
щанд: 13
щанд: 88
щанд: 86
щанд: 19
щанд: 21
щанд: 35
щанд: 4
щанд: 59
щанд: 44
щанд: 85
щанд: 10
щанд: 11 , 12
щанд: 11 , 12
щанд: 89
щанд: 61
щанд: 84
щанд: 66
щанд: 49
щанд: 20
щанд: 83
щанд: 36
щанд: 87
щанд: 68
щанд: 38
щанд: 78
щанд: 14
щанд: 48
щанд: 3