Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - Национален дворец на културата, ет. 5

щанд: 9
щанд: 114 , 14
щанд: 67
щанд: 91
щанд: 51
щанд: 13
щанд: 88
щанд: 66
щанд: 11
щанд:
щанд:
щанд: 57
щанд: 48
щанд: 44
щанд:
щанд: 16