Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - Хотел Маринела

щанд: 1
щанд: 66
щанд:
щанд: 33
щанд: 90
щанд: 32
щанд: 63

HP Inc

щанд: 37
щанд: 65
щанд: 62
щанд: 34
щанд: 2
щанд: 5
щанд: 6
щанд: 7
щанд: 9
щанд: 13
щанд: 88