Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - Национален дворец на културата, ет. 5

щанд: 91
щанд: 54
щанд: 87 , 88
щанд: 66
щанд: 67
щанд: 55
щанд: 57
щанд: 58
щанд: 46
щанд: 51
щанд: 35
щанд: 48
щанд: 59
щанд: 45
щанд: 82
щанд: 83
щанд: 39
щанд: 90
щанд: 42
щанд: 52
щанд: 140 , 49
щанд: 53
щанд: 92
щанд: 65
щанд: 97
щанд: 71