Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - Национален дворец на културата, ет. 5

щанд: 54
щанд: 58
щанд:
щанд: 89
щанд: 85
щанд: 16
щанд: 74
щанд: 81
щанд: 43
щанд: 134 , 52
щанд: 26
щанд: 82
щанд: 55
щанд: 105
щанд: 42
щанд: 63
щанд: 84
щанд: 57
щанд: 132 , 97
щанд: 98
щанд: 76
щанд: 41
щанд: 37
щанд: 83
щанд: 119
щанд: 78
щанд: 56
щанд: 60
щанд: 68
щанд: 70
щанд: 100

COCA - COLA HELLENIC IT SERVICES

щанд: 69
щанд: 53
щанд: 44
щанд: 92
щанд: 67
щанд: 73
щанд: 72
щанд: 75
щанд: 50
щанд: 25
щанд: 79
щанд: 36
щанд: 49
щанд: 39
щанд: 94
щанд: 34
щанд: 99
щанд: 102
щанд: 61
щанд: 103
щанд: 90
щанд: 71
щанд: 93
щанд: 48
щанд: 86
щанд: 104
щанд: 47
щанд: 40
щанд: 96
щанд: 120
щанд: 66
щанд: 51
щанд: 64
щанд: 35
щанд: 80
щанд: 87
щанд: 33
щанд: 77
щанд: 95
щанд: 38
щанд: 31
щанд: 65
щанд: 88
щанд: 45 , 46
щанд: 133 , 59
щанд: 62
щанд: 91