Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - София

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - Национален дворец на културата, ет. 5

щанд: 54
щанд: 58

Университетски кариерни центрове

щанд:
щанд: 134 , 52
щанд: 26
щанд: 82
щанд: 55
щанд: 42
щанд: 84
щанд: 57
щанд: 132 , 97
щанд: 98
щанд: 37
щанд: 83
щанд: 56
щанд: 68
щанд: 53
щанд: 44
щанд: 92
щанд: 67
щанд: 75
щанд: 50
щанд: 49
щанд: 48
щанд: 47

MM Solutions

щанд: 120
щанд: 66
щанд: 51
щанд: 35
щанд: 77
щанд: 88
щанд: 45 , 46
щанд: 133 , 59
щанд: 91