Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници - Пловдив

щанд: 1
щанд: 3

Център за развитие на човешките ресурси

щанд: 2