Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Архив 2009

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници

Нестле България АД

Институции на Европейския Съюз

STARBUCKS

Talent Hunter

Нестле България АД

Нестле България АД

Нестле България АД

Алианц България Холдинг - ГП В.Търново - ЕТ "Мая Петрова - Интертурс"

Нестле България АД

Нестле България АД

АПАО

Нестле България АД

Дзобеле България ЕООД

Нестле България АД

Еко-консулт-инженеринг ООД

АПАО

Нестле България АД