Дни на кариерата
ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Архив 2009

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Фирми участници

Институции на Европейския Съюз

STARBUCKS

Talent Hunter

Алианц България Холдинг - ГП В.Търново - ЕТ "Мая Петрова - Интертурс"

АПАО

Дзобеле България ЕООД

Еко-консулт-инженеринг ООД

АПАО