Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

За посетители

Елате на форума на живо или онлайн, за да се срещнете с водещи компании - работодатели, които предлагат възможности за кариерно израстване в областите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти.

Вход за посетители на живо: СВОБОДЕН, с препоръчителна регистрация.
Вход за посетители онлайн: СВОБОДЕН, със задължителна регистрация.

Защо да посетите „Дни на кариерата” 2020?

  • • За да натрупате опит в провеждането на интервюта за работа;
  • • За да разберете кои са знанията и уменията, които са ви необходими в бъдеще;
  • • За да се запознаете с начина на кандидатстване за работа в реални условия.
  • • За да не се притеснявате при бъдещи срещи с работодатели.
  • • За да се запознаете лично с хората, които избират новите служители на компанията.
  • • За да проучите различни възможности на пазара за труда.
  • • За да планирате смяна на работа и релокация.


Правилната подготовка преди форума е много важна, за да постигнете желаната цел, т.е. да ви наемат на желаната от вас позиция. Вижте кои са най-добрите практики, които ако спазите, ще ви гарантират успех и страхотна първа работа!

Кое изложение ще посетиш?