Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Регистрация „Дни на кариерата“ 2020