Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Програма

Вторник, 19 ноември 2024 г. - УНСС София

09:00 - 10:00
Настаняване и аранжиране на щандовете
10:00 - 10:30
Откриване на събитието
10:30 - 16:00
Интервюта и срещи във фоайето на Университета за национално и световно стопанство

Виж участниците >>
16:00
Край на Дни на кариерата