Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници 2020

щанд: 11, 12
щанд: 26, 27
щанд: 46
щанд: 41
щанд: 28
щанд: 86
щанд: 39
щанд: 37
щанд: 35, 36