Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници - Виртуален ден 2020

JTR
stand: 1
JTR
stand: 2

Concentrix
stand: 8
UniCredit Bulbank
stand: 7
Telus
stand: 18
Concentrix
stand: 24
Astrea Recruitment
stand: 26

Astrea Recruitment
stand: 2
AIG
stand: 4
AIG
stand: 5
Astrea Recruitment
stand: 25
Astrea Recruitment
stand: 27
Astrea Recruitment
stand: 28
Astrea Recruitment
stand: 29
Astrea Recruitment
stand: 30
Astrea Recruitment
stand: 31
Astrea Recruitment
stand: 32
Astrea Recruitment
stand: 33
Astrea Recruitment
stand: 34
Astrea Recruitment
stand: 35
Astrea Recruitment
stand: 36
Astrea Recruitment
stand: 37
Astrea Recruitment
stand: 37
Astrea Recruitment
stand: 38
Astrea Recruitment
stand: 39
Astrea Recruitment
stand: 40
Astrea Recruitment
stand: 41
Astrea Recruitment
stand: 42
Astrea Recruitment
stand: 43
Astrea Recruitment
stand: 44
Astrea Recruitment
stand: 45
Astrea Recruitment
stand: 46
Astrea Recruitment
stand: 47
Astrea Recruitment
stand: 48