Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници - Виртуален ден 2021

stand: 1
stand:
stand: 2
 
stand: 24
stand: 60
stand: 22
stand: 21
stand: 23
stand: 34
 
stand: 105
stand: 65
stand: 64
stand: 62
stand: 63
stand: 61