Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници 2024

Вторник, 19 ноември 2024 г. - УНСС София

щанд: 52
щанд:
щанд: 4

Alorica

щанд: 61
щанд: 29
щанд: 60
щанд: 47
щанд: 46
щанд: 78
щанд: 45
щанд: 59
щанд: 44
щанд: 58
щанд: 3
щанд: 57
щанд: 27
щанд: 49, 50
щанд: 36
щанд: 26
щанд: 62
щанд: 81
щанд: 7
щанд: 5
щанд: 51
щанд: 28
щанд: 74
щанд: 73
щанд: 6
щанд: 56
щанд: 75
щанд: 76
щанд: 18
щанд: 40
щанд: 17
щанд: 22
щанд: 35

Алианц България

щанд: 19
щанд: 21
щанд: 53
щанд: 68
щанд: 32
щанд: 33
щанд: 23, 24
щанд: 20
щанд: 25
щанд: 9

Софарма Трейдинг АД

щанд: 69
щанд: 8
щанд: 31
щанд: 54
щанд: 55
щанд: 67
щанд: 30