Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници 2024

Вторник, 19 ноември 2024 г. - УНСС София

щанд: 46
щанд: 25
щанд:
щанд: 35
щанд: 42
щанд: 29